Veiligheid van het railvervoer; Brief regering; Reactie op verzoek inzake onderzoek ontsporing Hilversum en bericht over spoorpersoneel

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Bij brief van 14 januari jl. verzocht de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu de Kamer vóór maart te informeren over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het ongeval te Hilversum deed. Daarnaast heeft de vaste commissie om een reactie verzocht op het bericht «NS-medewerkers zijn bang voor eigen spoor en treinen» in het AD van 8 januari 2015. Een reactie op uw verzoek vergt meer tijd in verband met de nodige afstemming…