Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Brief regering; Aanbieding rapportage 'Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)'

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2015 Bijgevoegd stuur ik u toe de rapportage Uitvoering van de WWB voor jongeren (18–27 jaar) van de Inspectie SZW 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Deze rapportage is onderdeel van het toezichtprogramma dat de Inspectie in 2014 is gestart en waarin zij de uitvoering van de WW en de WWB voor jongeren (18–27 jaar) belicht. In deze specifieke rapportage heeft de Inspectie SZW de vraag centraal gesteld in hoeverre de uitvoering van de WWB voor jongeren adequaat is. De algemene conclusie van de Inspectie dat…