Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling; Brief regering; Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2015 Op 20 januari jl. heeft de Eerste Kamer het voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling aanvaard (Handelingen II 2014/15, nr. 17, item 5 ). Ten aanzien van de bekrachtiging van dit voorstel kan ik u thans als volgt berichten. Het kabinet heeft besloten om het voorstel voor te dragen voor bekrachtiging bij de Koning. De publicatie in het Staatsblad zal in maart plaatsvinden. Zoals ik in…