Agenda van de vergadering van 23 november 2021

Eerste Kamer der Staten-Generaal1Vergaderjaar 2021Œ2022 Agenda Dinsdag 23 november 2021 Opgesteld 18 november 2021 A. OPENBARE BEHANDELING OM 09.00 UUR 1. Behandeling (onder voorbehoud) 35 899 Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19) 2. Herdenking van mevrouw E. Tuinstra 3. Hamerstuk 35 819 Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke ju…