Agenda van de vergadering van 21 december 2021

Vergaderjaar 2021-2022 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 21 december 2021 Opgesteld 16 december 2021 A. OPENBARE BEHANDELING OM 9.15 UUR 1. Behandeling 35 925 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 35 925 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 2. Herdenking van de heer H.A. Schaper 3. Hamerstukken 35 881 Wijziging van d…