Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Grinwis over rekening houden met levenscycluskosten bij woningbouwlocaties