Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Verslag van een mondeling overleg met de minister van VWS over gegevensuitwisseling in de zorg