Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van het lid Agema over voorkomen dat de ic-bedden in het LangeLand Ziekenhuis verdwijnen