Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage); Motie; Motie van het lid Kathmann c.s. over ook studenten recht geven op de energietoeslag