Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BuZa en de minister voor BHenO over rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP