Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van het lid Van Raan over het vormgeven van een duurzaamheidsheffing die de vervuiler laat betalen en prikkelt tot dataminimalisatie