Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van de leden Beckerman en Marijnissen over het bevriezen van de huren