Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over de verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming ná 1 juli 2022