Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021; Motie; Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven