Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting); Motie; Motie van het lid Jasper van Dijk over de aanschaf van F-35's en Reaperdrones via de reguliere begroting behandelen