Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief); Amendement; Amendement van de leden Maatoug en Kathmann over het afschaffen van de vier weken zoektermijn