Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kathmann ter vervanging van nr. 10 over het uitzonderen van dak- en thuisloze jongeren van de vier weken zoektermijn