Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Brief van de minister van Financiën over de brede welvaart in de begrotingssystematiek