Voorjaarsnota 2022; Motie; Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het in kaart brengen van de optie van een verhoging van de mijnbouwheffingen