Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2021; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2021 (Kamerstuk 36100-X-1)