Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 15 over het afschaffen van de kostendelersnorm