Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Mohandis ter vervanging van nr. 10 over het afschaffen van het vrijwillig eigen risico