Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 9 over het laten vervallen van het verplicht en het vrijwillig eigen risico