Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van de leden Kröger en Thijssen over de vrijstellingen in de kolenbelasting weer wegnemen