Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van de leden Thijssen en Kröger over een noodpakket om lage- en middeninkomensgroepen te beschermen tegen grote prijsstijgingen van gas