Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers); Motie; Motie van het lid Van Nispen over een aanvullend onderzoek op de vertaalmarkt