Mobiliteitsbeleid; Motie; Motie van het lid Alkaya c.s. over alles in het werk stellen om een verdere verschraling van de dienstregeling in het openbaar vervoer te voorkomen