Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb); Motie; Motie van het lid Van Haga over gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te vangen