Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Motie; Motie van de leden Van Raan en Leijten over het afschaffen van de belastingvrijstelling op kolen