Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief van de minister van EZK en de staatssecretaris van BZK inzake verslag formele Telecomraad 3 juni 2022