Nieuwe visie cultuurbeleid; Motie; Motie van het lid Mohandis c.s. over een wetswijziging die de toegang tot een volwaardige bibliotheek voor elke inwoner van Nederland garandeert