Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector; Motie; Motie van het lid Hijink c.s. over binnen twee weken de gesprekken over het vormgeven van een fonds ter compensatie voor long-covid patiënten voeren