Situatie in de Oekraïne; Motie; Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over onderzoeken welke maatregelen in EU-verband kunnen worden getroffen om de speculatie op commodities tegen te gaan