Politie; Motie; Motie van het lid Mutluer c.s. over in samenspraak met de politieorganisatie de aanbevelingen uit het rapport 'Daarom stappen ze op' uitwerken in het plan van aanpak discriminatie