Zee- en kustvisserij; Motie; Motie van het lid Van der Plas over uitspreken dat voedselproductie een publiek belang is