Besluit van 6 juli 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een onderdeel van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26)