Arbeidsmarktbeleid; Brief van de minister van SZW ter aanbieding van de beslisnota's bij de brief van 5 juli 2022 over de hoofdlijnen van het arbeidsmarktbeleid