Stemming Vervallen van additionele grondwetsartikelen die zijn uitgewerkt