Vragen van het lid Van Rooijen over daling pensioenvermogen eerste helft 2022