Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (Kamerstuk 36100-XVII-1)