Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Paul ter vervanging van nr. 18 over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het funderend onderwijs en het mbo