Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 20 over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'wezenlijk' vermoeden van wanbeheer