Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Peters ter vervanging van nr. 21 over het informeren van de Kamers als een spoedaanwijzing is gegeven