Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Amendement van de leden Segers en Peters over invoegen van het vereiste dat het handelen in strijd met de burgerschapsopdracht 'structureel of flagrant' is