Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Kwint en Westerveld ter vervanging nr. 8 over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden