Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Kwint over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden