Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid); Brief van de staatssecretaris van BZK over uitstel toezending ministeriële regeling eisen identificatiemiddelen Wdo