Milieuraad; Brief van de staatssecretaris van I&W en de minister voor N&S inzake verslag Milieuraad van 13 en 14 juli 2022