Infectieziektenbestrijding; Brief van de minister van VWS over de eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid