Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Marijnissen over invoeren van een extra schijf winstbelasting van 49,5 procent boven de 1 miljoen euro